Zdeněk Nerad
Výroba slaměných kruhů pro adventní a pohřební věnce.
Slaměné věnce